รายการสินค้าตามแบรนด์ KJL

KJL ตู้ไฟ รางไฟ เคเจแอล

เราคือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ KJL ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตตู้ไฟสวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ และงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ Sheet Metal Works ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ทศวรรษ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KJL”


KJL_Banner-1.jpg

ตัวกรองที่ใช้งานอยู่

อ้างอิง: KBSS 8000

แบรนด์: KJL

KBSS 8000 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W200xH300xD150 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP20

KBSS 8000 KJL ,Steel Wall Enclosures W200xH300xD150 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP20

ราคา ฿382.71 ราคาปกติ ฿425.23
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSE 8000

แบรนด์: KJL

KBSE 8000 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W200xH300xD100 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP20

KBSE 8000 KJL ,Steel Wall Enclosures W200xH300xD100 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP20

ราคา ฿382.71 ราคาปกติ ฿425.23
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSS 9000

แบรนด์: KJL

KBSS 9000 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W250xH350xD150 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP20

KBSS 9000 KJL ,Steel Wall Enclosures W250xH350xD150 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP20

ราคา ฿445.79 ราคาปกติ ฿495.33
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSE 9000

แบรนด์: KJL

KBSE 9000 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W250xH350xD100 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP20

KBSE 9000 KJL ,Steel Wall Enclosures W250xH350xD100 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP20

ราคา ฿445.79 ราคาปกติ ฿495.33
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSS 9001

แบรนด์: KJL

KBSS 9001 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W300xH450xD170 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP20

KBSS 9001 KJL ,Steel Wall Enclosures W300xH450xD170 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP20

ราคา ฿504.67 ราคาปกติ ฿560.75
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSE 9001

แบรนด์: KJL

KBSE 9001 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W300xH450xD100 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP20

KBSE 9001 KJL ,Steel Wall Enclosures W300xH450xD100 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP20

ราคา ฿504.67 ราคาปกติ ฿560.75
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSS 9002

แบรนด์: KJL

KBSS 9002 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W350xH520xD170 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP20

KBSS 9002 KJL ,Steel Wall Enclosures W350xH520xD170 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP20

ราคา ฿609.81 ราคาปกติ ฿677.57
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSE 9002

แบรนด์: KJL

KBSE 9002 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W350xH520xD120 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP20

KBSE 9002 KJL ,Steel Wall Enclosures W350xH520xD120 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP20

ราคา ฿609.81 ราคาปกติ ฿677.57
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSN 8000

แบรนด์: KJL

KBSN 8000 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W200xH300xD150 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP44

KBSN 8000 KJL ,Steel Wall Enclosures W200xH300xD150 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP44

ราคา ฿612.62 ราคาปกติ ฿644.86
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSW 8000

แบรนด์: KJL

KBSW 8000 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W200xH300xD150 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,หลังคาตรง ,ความหนา 0.8mm., IP44

KBSW 8000 KJL ,Steel Wall Enclosures W200xH300xD150 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,Straight Roof ,Thickness 0.8mm., IP44

ราคา ฿643.69 ราคาปกติ ฿677.57
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSN 9000

แบรนด์: KJL

KBSN 9000 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W250xH350xD150 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP44

KBSN 9000 KJL ,Steel Wall Enclosures W250xH350xD150 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP44

ราคา ฿652.57 ราคาปกติ ฿686.92
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSW 9000

แบรนด์: KJL

KBSW 9000 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W250xH350xD150 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,หลังคาตรง ,ความหนา 0.8mm., IP44

KBSW 9000 KJL ,Steel Wall Enclosures W250xH350xD150 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,Straight Roof ,Thickness 0.8mm., IP44

ราคา ฿683.64 ราคาปกติ ฿719.63
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSN 9001

แบรนด์: KJL

KBSN 9001 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W300xH450xD170 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 1mm., IP44

KBSN 9001 KJL ,Steel Wall Enclosures W300xH450xD170 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 1mm., IP44

ราคา ฿728.04 ราคาปกติ ฿766.36
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSS 9003

แบรนด์: KJL

KBSS 9003 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W400xH570xD200 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP20

KBSS 9003 KJL ,Steel Wall Enclosures W400xH570xD200 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP20

ราคา ฿748.60 ราคาปกติ ฿831.78
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSE 9003

แบรนด์: KJL

KBSE 9003 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W400xH570xD120 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 0.8mm., IP20

KBSE 9003 KJL ,Steel Wall Enclosures W400xH570xD120 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 0.8mm., IP20

ราคา ฿748.60 ราคาปกติ ฿831.78
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSW 9001

แบรนด์: KJL

KBSW 9001 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W300xH450xD170 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,หลังคาตรง ,ความหนา 1mm., IP44

KBSW 9001 KJL ,Steel Wall Enclosures W300xH450xD170 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,Straight Roof ,Thickness 1mm., IP44

ราคา ฿767.99 ราคาปกติ ฿808.41
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSN 9002

แบรนด์: KJL

KBSN 9002 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W350xH520xD170 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 1mm., IP44

KBSN 9002 KJL ,Steel Wall Enclosures W350xH520xD170 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 1mm., IP44

ราคา ฿843.46 ราคาปกติ ฿887.85
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSS 9004

แบรนด์: KJL

KBSS 9004 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W440xH610xD230 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 1mm., IP20

KBSS 9004 KJL ,Steel Wall Enclosures W440xH610xD230 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 1mm., IP20

ราคา ฿862.15 ราคาปกติ ฿957.94
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSE 9004

แบรนด์: KJL

KBSE 9004 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W440xH610xD120 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,ไม่มีหลังคา ,ความหนา 1mm., IP20

KBSE 9004 KJL ,Steel Wall Enclosures W440xH610xD120 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,No Roof ,Thickness 1mm., IP20

ราคา ฿862.15 ราคาปกติ ฿957.94
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

อ้างอิง: KBSW 9002

แบรนด์: KJL

KBSW 9002 KJL ตู้เหล็กกันน้ำ W350xH520xD170 mm. ,ฝา 1 ชั้น (ฝาทึบ) ,หลังคาตรง ,ความหนา 1mm., IP44

KBSW 9002 KJL ,Steel Wall Enclosures W350xH520xD170 mm. ,1 Cover (No Transparent) ,Straight Roof ,Thickness 1mm., IP44

ราคา ฿892.29 ราคาปกติ ฿939.25
มากกว่า
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง